Chromatografia gazowa w przemyśle spożywczym

Chromatografia gazowa została odkryta na początku XX wieku. Za pomocą tej techniki można określić obecność każdego składnika w substancji chemicznej. W dzisiejszych czasach ma ona szerokie zastosowanie m.in. wykorzystywana jest w przemyśle spożywczym. Jakie zatem znaczenie ma chromatografia gazowa w przemyśle spożywczym w dzisiejszych czasach?

Czym jest chromatografia gazowa?

Chromatografia gazowa jest stosowana do oddzielania i pomiaru cząsteczek organicznych i gazów.  Ta technika wykorzystywana jest do badania składu substancji o właściwościach lotnych,  stabilnych termicznie o masie cząsteczkowej poniżej 1250 Da. Związki chemiczne nie posiadające tych właściwości nie mogą podlegać temu badaniu ze względu, że wyszłoby ono nieprawidłowe.

Wykorzystanie chromatografii gazowej w produkcji żywności

Wraz z dynamicznym rozwojem przemysłu, chromatografia gazowa zaczęła być wykorzystywana w wielu gałęziach przemysłu w tym w produkcji żywności. Ta technika ma szereg zastosowań, które najważniejsze z nich zostały opisane poniżej:

Analiza żywności

Przemysł spożywczy wykorzystuje chromatografię gazową do  ilościowej i jakościowej analizy żywności. Dodatkowo za pomocą tej techniki wykonywane są analizy: dodatków do żywności, składników wzmacniających smak i zapach  smakowych i zapachowych, a także do odnajdowania zanieczyszczonych i szkodliwych substancji. takich jak pestycydów, fumigantów czy naturalnie występujących toksyn.

Kontrola jakości

Chromatografia gazowa ma również istotne znaczenie w  kontroli jakości produkowanej żywności, jednak równie chętnie jest wykorzystywana w branżach motoryzacyjnej, chemicznej, czy farmaceutycznej. Przemysł farmaceutyczny wykorzystuje tą technologię do masowej produkcji czystych i wysokiej jakości produktów. Metoda służy zapewnieniu czystości wytwarzanemu materiału, usunięciu nieprawidłowości lub i zanieczyszczeń w produktach farmaceutycznych i spożywczych.

Rola chromatografii gazowej w przemyśle spożywczym

Chromatografy gazowe  jest pełni kluczową rolę dla przemysłu spożywczego. Zapewnia ona bezpieczeństwo i wysoką jakość produktów spożywczych, dzięki temu można przy masowej produkcji żywności zapobiec dostaniu się skażonych i trujących produktów do spożycia. Dzięki chromatografii producenci żywności mogą zadbać o wysoką jakość swoich towarów, przy jednoczesnym zadbaniu o dobry i spójny smak, konsystencję i zapach. Chromatografia gazowa, mimo powstania nowych technologii dbających o jakość produktów spożywczych, nadal jest często wybieraną metodą ze względu na łatwość użycia i opłacalność.