Jak chronić magazyn przed złodziejami?

Magazyn jest miejscem, w którym znajduje się mienie o dużej wartości. Ze względu na wysokie statystyki kradzieży w Polsce i niską wykrywalność tego rodzaju przestępstw właściciele magazynów starają się wybierać najlepsze zabezpieczenia budynków magazynowych.

Co to jest zdalny nadzór wizyjny?

Zdalny nadzór wizyjny jest formą ochrony on – line obiektów. Usługa tego rodzaju może być realizowana przez firmy zarówno całodobowo, jak i w określonych godzinach. Jest to otwarty i kompletny system bezpieczeństwa, łączący w sobie systemy takie jak:

  • Podstawowy element systemu nadzoru, pozwalający na bieżący nadzór, określany jako CCTV.
  • Kontrola dostępu, określana jako KD, służąca do ochrony pomieszczeń, przejść oraz kontroli ruchu osobowego w obiekcie.
  • System Sygnalizacji Włamania i Napadu określany jako SSWiN, zawierający centrale alarmowe wraz z szeroką gamą czujek ruchu, ochrony obwodowej, przetwarzania sygnałów technicznych w postaci temperatury, ciśnienia, zalania wodą, gazu i innych zdarzeń.
  • Dźwiękowe systemy ostrzegawcze określane jako DSO w postaci specjalistycznych systemu nagłośnieniowych, stanowiących element ochrony systemu nadzoru wizyjnego.
  • Patrole mobilne i interwencyjne.

Jak działa system zdalnego nadzoru wizyjnego?

System zdalnego nadzoru wizyjnego działa w ten sposób, że wszystkie sygnały z funkcjonujących w jego ramach systemów nadzorczych generowane są do Całodobowego Centrum Ochrony. W Centrum Nadzoru Wizyjnego operatorzy sprawują nadzór nad systemami wizyjnymi.

Sygnały alarmowe, które są generowane przez System Sygnalizacji Włamania i Napadu i inne systemy są przekazywane do Centrum Monitorowania Alarmów. Centrum Nadzoru Wizyjnego i Centrum Monitorowania Alarmów są jednym działem bezpieczeństwa, określanym jako Całodobowe Centrum Ochrony.

Uzupełnieniem systemu i prawidłowej pracy operatora jest system nagłośnienia, czyli SPG, służący do działań  interwencyjnych i prewencyjnych. Prawidłową pracę Całodobowego Centrum Ochrony wspierają Patrole Prewencyjne.

Stworzony przez firmy, zajmujące się szeroko pojętą ochroną system, pozwala na znaczne podwyższenie poziomu bezpieczeństwa. Jego głównym założeniem i celem jest prewencja, czyli zapobieganie różnym niepożądanym zdarzeniom. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek szkody system umożliwia ustalenie i ujęcie sprawców.

Został w ten sposób skonstruowany, aby było możliwe dowolne konfigurowanie jego elementów, w zależności pod potrzeb firmy u której usługa ma zostać zrealizowana. Priorytetem jest obniżenie kosztów nadzoru i zwiększenie jego skuteczności i jakości.

Jak analityka wspiera systemu zdalnego nadzoru wizyjnego?

System zdalnego nadzoru wizyjnego może być wspierany przez rozbudowaną analitykę w postaci:

  • wykrywania ruchu ograniczonego tylko do ludzi z wyłączeniem zwierząt takich jak: psy, koty i inne, dzięki kamerom AI posiadającym algorytm wykrywania istot humanoidalnych,
  • odczytywania i identyfikacji tablic rejestracyjnych,
  • zaawansowanej analityki twarzy osób przebywających zbyt długi czas w bezpośredniej bliskości strefy chronionej,
  • możliwość wyznaczenia, dzięki zaawansowanej analityce, miejsc lub obszarów szczególnie chronionych, które podlegają nadzorowi w konkretnym czasie, określanych jako wirtualne bariery i obszary,
  • zliczanie pojazdów i osób, wykrywanie pozostawionych lub zabranych przedmiotów.

Analityka poszerzona jest o systemy detekcji pożaru oraz zadymienia, a także wideo detekcji 3D.  System, dzięki właściwie zabezpieczonym łączom, pozwala na szybki transfer dużej ilości danych. Posiada również możliwość połączenia głosowego z obiektem oraz odsłuchu z niego. System może powiadomić operatora o kamerze, na której zarejestrowano jakiekolwiek zdarzenie.

Wtedy po zweryfikowaniu informacji operator wysyła patrol, a także nakłania intruza do określonych zachowań. W przypadku awarii któregoś z systemów inny przejmuje wszystkie jego funkcje, co zapewnia klientom kompletny i bezpieczny system ochrony i nadzoru.

nadzór wizyjny

Jakie są korzyści z zastosowania zdalnego nadzoru wizyjnego?

Rozwiązania techniczne, które zostały wykorzystane do stworzenia zdalnego nadzoru wizyjnego można zastosować do już istniejącej infrastruktury, między innymi w obiektach przemysłowych, bankowych, handlowych oraz w przestrzeni miejskiej.

Zaletą jego zastosowania jest redukcja kosztów o 40% w stosunku do tradycyjnych form ochrony, jak również podwyższenie poziomu bezpieczeństwa chronionych obiektów. Co istotne, zaletą jest także brak możliwości nawiązania jakiegokolwiek kontaktu między pracownikami ochrony a osobami zatrudnionymi u klienta.

Dzięki zdalnemu nadzorowi wizyjnemu zmniejszają się straty z tytułu dewastacji, kradzieży zarówno zewnętrznych, jak i w firmie klienta. Kolejną zaletą wdrożenia systemu jest wyższa wydajność pracy osób zatrudnionych u zleceniodawcy.