Jak poprawić wydajność produkcji?

Optymalna wydajność produkcji to jeden z czynników, dzięki którym firma ma znacznie większe szanse na sukces, gdyż jej szanse na bardziej efektywne zaspokajanie potrzeb konsumentów znacznie wzrastają. Aby jednak tak było, konieczne jest ustalenie skutecznego planu produkcji, a w tym pomagają nowoczesne rozwiązania i podjęcie kroków opisanych poniżej.

Liczy się dobry plan – zwiększenie wydajności produkcji

Współczesna produkcja musi dawać możliwość szybkiego  produkowania dóbr, które będą dobrej jakości, a przy tym ich cena nie będzie rujnowała portfeli klienta. Połączenie tych trzech czynników wydaje się na pierwszy rzut oka niemożliwe, lecz czasem okazuje się, że wystarczy wdrożenie dobrego planu. Jednym z kroków, który pomoże przyspieszyć produkcję, jest jej ustandardyzowanie. Polega to na zastosowaniu rozwiązań, które zagwarantują pełną powtarzalność przeprowadzanych prac, co przyspieszy prace, zniweluje liczbę przestojów i nie będzie wymagać kilkukrotnej zmiany ustawień w ciągu dnia. Standaryzację osiągamy m.in. poprzez system zero point, polegający na zastosowaniu sprężyn śrubowych, umożliwiających wytworzenie unikalnej palety przez urządzenie.

Organizacja pracy na wagę złota

Nowoczesne systemy organizacji produkcji to oprogramowania, które pozwalają koordynować całość przebiegu pracy, dostarczając niezbędnych informacji na temat funkcjonowania maszyn. Dobrym przykładem będzie tutaj system, który udzieli informacji na temat wydajności maszyn, jakości produkcyjnej, a także stopnia realizacji zadań na dany dzień. Dzięki wykorzystaniu systemu MES (Manufacturing Execution Systems), firma zyskuje szansę na obniżenie kosztów produkcji poprzez zwiększoną optymalizację. Jakie są korzyści z wdrożenia systemu? Znacznemu przyspieszeniu ulega sama produkcja, a oprócz tego łatwiejsze staje się szybkie zidentyfikowanie obszarów problemowych, zmniejszenie strat, a także podniesienie jakości oferowanego produktu, czy też sprawne tworzenie raportów.

Wspólna praca kluczem do usprawnienia produkcji

Dobrym rozwiązaniem są oprogramowania, które umożliwiają prace nad tym samym projektem z kilku komputerów jednocześnie. Ułatwia to pracę nad wytworzeniem nowej struktury produktu czy też zapisanie zmiany, którą będzie mógł zobaczyć czy też skorygować inny pracownik. Pozwala to na przyspieszenie procesu produkcji, dzięki skróceniu czasu poświęconego na projektowanie, co przekłada się na obniżenie kosztów.

Nowoczesne systemy automatyzacji

Można się bać, że roboty pozbawią człowieka pracy. Można też wykorzystać je do podniesienia efektywności produkcji. W jaki sposób? Roboty mogą usprawniać proces produkcji, nawet wtedy, gdy określone godziny pracy nie są objęte przez operatora. Współczesne systemy automatyzacji mogą być idealnie dostosowane do aktualnych potrzeb zakładu produkcyjnego i mogą być stopniowo rozbudowywane, w miarę rozwoju przedsiębiorstwa. Roboty mogą obsługiwać magazyny, poruszać się po torach i współpracować skutecznie z maszynami o różnej wielkości i ładowności.

Integracja kluczem do sukcesu

Oprócz zgranego i wykwalifikowanego zespołu potrzebna jest również pełna integracja pomiędzy wykorzystywanymi w procesie produkcji maszynami i oprogramowaniami. Zastosowanie programów integracyjnych podniesie poziom zautomatyzowania produkcji tak, aby mogła ona odbywać się zarówno pod okiem człowieka, jak i pod jego nieobecność. Pomoże to przyspieszyć całość procesu, a przy tym wykluczyć ryzyko niepowodzenia. Firma Erowa oferuje dwa główne systemy integracyjne: JMS 4.0 Mold Line, przydatny przy budowie form oraz JMS 4.0 Production Line, przydatnego przy obróbkach mechanicznych.

Tak oto zapoznaliśmy się z podstawowymi założeniami  systemu FMC (Flexible Manufacturing Concept). Jego cztery główne filary to: standaryzacja, organizacja, automatyzacja i integracja. System ten już od przeszło 30 lat wspiera liczne firmy w podniesieniu poziomu efektywności produkcji, jest on zatem sprawdzony i godny zaufania.