Kaski budowlane- jak chronić głowę?

Podczas budowy pracownicy są narażeni na wiele niebezpieczeństw. Aby zapobiec urazom spowodowanym spadającymi przedmiotami lub wystającymi elementami konstrukcji, każdy pracujący w takich warunkach powinien posiadać odpowiedni kask ochronny. Warto wiedzieć, że około 12% zgłoszonych na stanowisku pracy wypadków było spowodowane urazami głowy i jej okolic. Najczęściej występowały pęknięcia czaszki, obrażenia głowy, uszkodzenia górnego odcinka kręgosłupa oraz wstrząs mózgu.  Niestety takie kontuzje często są śmiertelne, dlatego warto pamiętać jak ważne jest dbanie o zasady BHP. 

Zastosowanie kasku ochronnego

Kaski ochronne są specjalnie dostosowywane do pełnienia swoich funkcji. Warto pamiętać, że nie ma hełmów uniwersalnych. Niektóre z nich będą chroniły przed niską temperaturą sięgającą -30 stopni Celsjusza, inne przed wysoką temperaturą nawet taką przekraczającą 150 stopni. Inne modele są specjalnie zaprojektowane by ochronić pracowników przed odpryskami ciekłego metalu czy działaniem prądu.

Jak zbudowane są kaski ochronne? Mimo, że zależnie od przeznaczenia mogą się one znacznie różnić w budowie, można między nimi wyróżnić powtarzające się elementy. Zewnętrzną część kasku stanowi skorupa. To ona nadaje kształt lecz jej głównym zadaniem jest pochłonięcie energii w momencie uderzenia. Twarda powierzchnia chroni przed stłuczeniami i otarciami skóry głowy. Do wykonania skorupy są wykorzystywane sztuczne tworzywa termoplastyczne lub laminaty duroplastyczne. Kaski mogą różnić się miedzy sobą dodatkowymi elementami takimi jak daszek, rondo czy otwory wentylacyjne. Następną częścią obecną w każdym kasku jest więźba. To na jest częścią bezpośrednio stykającą się z głową danej osoby. Działa maksymalnie amortyzująco. Rozkłada działającą siłę na jak największą powierzchnię, tak by ewentualne uderzenie nie spowodowało urazów użytkownika. Ostatnim ważnym elementem jest pas główny, który otacza całą głowę i umożliwia wygodne, stabilne ułożenie się kasku na głowie.

Stan techniczny kasku

Częste korzystanie kasku sprawia, że szczególnie należy zadbać o jego prawidłowy stan techniczny. Zniszczenie lub uszkodzenie kasku sprawia, że nie spełnia on swoich podstawowych funkcji. W przypadku zauważania jakichkolwiek odchyleń od normy, kask powinien być bezzwłocznie wymieniony na nowy. Pracownicy korzystający z hełmów ochronnych nie powinni stosować na ich powierzchni żadnych farb lub rozpuszczalników, z wyjątkiem tych zalecanych przez producenta.

Kaski ochronne zgodnie z nomenklaturą stosowaną w normach nazywane powinny być hełmami. Można je podzielić na przemysłowe hełmy ochronne oraz przemysłowe hełmy lekkie. Drugie z nich nie są w normach ujęte jako chroniące przed poważnymi wypadkami czy upadkami. Chronią jedynie głowę przed lekkimi uderzeniami, które w normalnych warunkach spowodowałyby rozcięcie skóry lub inne powierzchniowe rany. Na każdym kasku znajduje się specjalne oznakowanie zgodne z normami. Widnieje na nich data produkcji, rodzaj zastosowanego tworzywa, rozmiar oraz typ hełmu. Nie zaleca się kupna sprzętu ochronnego na rynku wtórnym – może on być powypadkowy i nie spełniać swojej pierwotnej funkcji. .

odpowiedni kask do odpowiednich zadań

Kolorystyka kasków ochronnych

Co oznaczają kolory kasków ochronnych? Barwy hełmów ochronnych nie są przypadkowe. Każdy z nich pełni funkcję informacyjną, odnośnie wykonywanej pracy przez daną osobę. Dzięki intensywnym kolorom, z łatwością można dostrzec poszczególne osoby, co znacznie ułatwia kontakt między członkami ekipy budowlanej. Kolor biały jest przeznaczony dla inżyniera, kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Kask żółty oznacza pracownika fizycznego, a niebieski osobę pracującą na wysokościach. Rzadziej spotykany jest hełm zielony, oznaczający pracownika BHP, pomarańczowy przeznaczony dla geodetów oraz czarny, który jest noszony przez architektów. Ponadto warto zauważyć, ze wprowadzenie kolorowych kasków oznacza dobrze zorganizowaną, profesjonalną budowę i wysoki poziom przestrzegania zaleceń BHP.