Kiedy stosuje się dokumentację PPAP

Branża motoryzacyjna wymaga od producentów przedstawienia stosownych dokumentów dotyczących produkcji seryjnej, jeszcze przed rozpoczęciem prac. Jednym z takich dokumentów jest dokumentacja realizacja procesu PPAP, stanowiąca podstawę każdej produkcji.

Dokumentacja PPAP – co to jest?

PPAP to skrót od Production Apart Approval Process, co oznacza Proces zatwierdzania części do produkcji. W PPAP chodzi przede wszystkim o to, że proces dotyczy produkcji seryjnej i swoje zastosowanie znajduje głównie w branży motoryzacyjnej. Podstawą do stworzenia dokumentacji PPAP jest amerykański system zarządzania jakością QS-9000.

Zgodnie z wymaganiami procesu zatwierdzania części do produkcji, poszczególne elementy procesu, powinny być zgodne ze wszystkimi wytycznymi pozostawionymi przez klienta. Największe koncerny swoje wytyczne publikują na International Automative Task Force, czyli stronie organizacji zrzeszającej producentów samochodów i innych przedstawicieli branży motoryzacyjnej.

Podstawowym założeniem tworzenia dokumentacji PPAP jest przede wszystkich przedstawienie i weryfikacja zdolności produkcyjnej dostawy. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie jakości produktu, pomimo wymagającego łańcucha dostaw. Określenie procesów PPAP automotive pozwala na zweryfikowanie, czy konkretny producent faktycznie jest w stanie zapewnić wysokość części, zwłaszcza w sposób powtarzalny i odtwarzalny.

Dokumentacja PPAP

Realizacja procesu PPAP – kiedy?

Realizację procesu PPAP rozpoczyna się w kilku momentach, które zostały odgórnie określone przez organizację IAGA. Proces PPAP swoje zastosowanie znajdzie podczas:

 • uruchomienia nowej linii produkcyjnej u dostawcy,
 • dłuższej przerwy w produkcji, trwającej więcej niż 12 miesięcy,
 • poprawy wszelkich niezgodności z poprzedniego procesu PPAP,
 • w trakcie zmiany dostawcy i poddostawcy gotowych komponentów lub materiałów,
 • zmiany w lokalizacji miejsca produkcji czy modernizację maszyn w tym ich modyfikacji praz zmiany ustawień,
 • zmiany całej technologii produkcyjnej i metod jej kontrolowania.

Proces PPAP składa się z pięciu elementów, a właściwie poziomów zatwierdzania części do produkcji.

Poziom pierwszy wymaga przedłożenia klientowi dokumentacji gwarantującej jakość produkcji części. Na drugim etapie natomiast przedłożona gwarancja jest poparta próbką produktu, a także ograniczonymi danymi potwierdzającymi. Dopiero na trzecim poziomie klient otrzymuje próbkę wyrobu, potwierdzoną już dokładnymi danymi, stwierdzającymi wysoką jakość wykonania.

Na etapie czwartym próbka produktu zostaje już przedstawiona klientowi z gwarancją wykonania wszystkich jego wymagań. Piąty poziom, który prezentuje już praktycznie gotowy produkt, z gwarancją i próbką wyrobu, a także skorygowanymi i kompletnymi danymi, które zostały potwierdzone w oddziale produkcyjnym.

Elementy dokumentacji PPAP

Dokumentacja PPAP składa się z 18 podstawowych dokumentów, które powinny przedstawiać zapis projektu, plan kontroli, FMEA projektu i procesu czyli analizę rodzajów i skutków potencjalnie popełnionych błędów. Oprócz tego w dokumentacji powinny znaleźć się wyniki pomiarowe, a także wzorcowa próbka produktu.

Dokumentacja PPAP składa się dokładnie z dokumentów, które opisują cały proces produkcyjny. Należą do nich m.in.:

 1. Stworzenie rysunku technicznego, czyli pełnej dokumentacji konstrukcyjnej;
 2. Udokumentowanie wszystkich zmian, jakie wprowadził inżynier, a odbiegających od pierwotnego projektu;
 3. Zatwierdzenie projektu przez klienta;
 4. Stworzenie dokumentacji określające potencjalne błędy, jakie mogą wystąpić w procesie produkcji;
 5. Opracowanie szczegółowego planu kontroli produktu i działań podejmowanych po procesie produkcyjnym;
 6. Przeanalizowanie wszystkich systemów pomiarowych, dzięki czemu możliwa będzie weryfikacja stabilności i ich powtarzalności;
 7. Opisanie planu kontroli produktu;

Kolejne części tworzenia dokumentacji PPAP pokrywają się z całym procesem PPAP, czyli poszczególnymi etami, jakie powinien podjąć producent części samochodowych, aby zagwarantować klientowi wysoką jakość produktu, wraz z próbką wzorcową.

Dokumentacja PPAP

Jednym z najważniejszych dokumentów w zbiorze dokumentacji PPAP jest Gwarancja Przedłożonej Części, czyli w skrócie PSW. To właśnie ta gwarancja stanowi świadectwo producenta, że zamówiona przez klienta część spełnia wszystkie jego wymagania. Jednocześnie przedstawienie dokumentu PSW oznacza zamknięcie całego procesu PPAP, czyli przyznaniem numeru identyfikacyjnego, a także pełnego opisu i specyfikacji.

Przemysł motoryzacyjny wymusza na przedsiębiorcach podejmowanie konkretnych kroków w celu zapewnienia jakości produkcji części, zamówionych przez klienta. Wykorzystanie realizacji procesu PPAP oraz prowadzenie dokumentacji, daje możliwość gwarancji klientowi jakości, a także obietnicę spełnienia jego wymagań w trakcie trwania produkcji.