Mata filtracyjna w przemyśle

Znaczenie filtracji w przemyśle jest ogromne. Produkcja towaru spełniającego zakładane parametry jest kluczowa dla przedsiębiorstwa, podobnie jak bezawaryjna praca maszyn, szczególnie elektroniki, dlatego maty filtracyjne znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.

Co to są maty filtracyjne?

Maty filtracyjne wykorzystuje się w szeroko rozumianym przemyśle do oczyszczania powietrza z różnego rodzaju zanieczyszczeń. Wykorzystywane są do filtracji wstępnej powietrza, które następnie doprowadzane jest do urządzenia. Eliminacja zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych sprawia, że znajdują zastosowanie w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, kabinach lakierniczych, maszynach i sprężarkach.

Maty filtracyjne wykonywane są z różnych materiałów takich jak: włókna syntetyczne, szklane i takie, w których obecny jest węgiel aktywny, stąd ich odmienne właściwości. Głównym zadaniem tego rodzaju produktów jest oczyszczanie powietrza dostarczanego do filtra po to, by możliwe było uzyskanie jego odpowiedniego poziomu czystości. Pełnią one szczególną rolę w lakierniach, gdzie wykorzystuje się maty Paint Stop.

Dlaczego tak ważne jest stosowanie mat filtracyjnych?

Zastosowanie mat filtracyjnych jest niezwykle istotne dla zapewnienia ochrony newralgicznym elementów maszyn o skomplikowanej elektronice, które znajdują się w otoczeniu bogatym w niekorzystne dla płytek drukowanych substancje. Ze względu na spełnianie tej istotnej funkcji stanowią one jeden z istotniejszych elementów systemu filtracji. Niezwykle ważną sprawą jest wybór odpowiednich mat filtracyjnych, które zapewnią w przedsiębiorstwie bezawaryjne funkcjonowanie sprzętu, gdyż każda awaria łączy się z koniecznością przestoju w pracy i kosztami związanymi z zamówieniem serwisu.

Poza tym urządzenia po okresie gwarancji muszą być naprawiane z własnych środków finansowych przedsiębiorstwa. Jeśli przedsiębiorca nie zapewni właściwej ochrony maszynom w postaci odpowiedniej filtracji przy użyciu mat filtracyjnych, producent może uznać, że awaria miała miejsce z winy przedsiębiorcy i odrzuci roszczenia gwarancyjne. Należy pamiętać, że wybór tych produktów powinien być podyktowany konkretnymi ich właściwościami i możliwościami. 

maty filtracyjne

Na co zwrócić uwagę przy wyborze maty filtracyjnej?

Niezwykle istotną kwestią przy wyborze maty filtracyjnej są jej parametry jednakowo wysokie w każdym nie tylko w egzemplarzu włókniny, ale również w każdym jej miejscu. Jeśli produkt nie będzie posiadał jednolitej jakości, jego działanie obniży jakość filtracji w całym systemie. Wybierając matę filtracyjną należy zwrócić uwagę na:

  • Klasę filtracji, która wskazuje na efektywność produktu. Innej klasy produkt będzie najlepszym wyborem dla wnętrz fabrycznych zapylonych, a inny dla pomieszczeń z mgłą lakierniczą.
  • Gramaturę, ale taką samą dla całego produktu w każdym jego miejscu. Brak tej cechy spowoduje konieczność utylizacji maty, która nie będzie spełniała swojej roli.
  • Grubość maty, która jest istotna dla całego systemu filtracji i prezentuje właściwą jakość produktu.
  • Zastosowanie w niej budowy progresywnej, która powoduje wpadanie małych drobin głębiej, co pozwala większym zanieczyszczeniom na wniknięcie do filtra i odseparowanie ich od powietrza. Brak budowy progresywnej powoduje mniejszą wydajność i trwałość  filtra, co ma niekorzystny wpływ na cały system filtracji.
  • Posiadane certyfikaty, które gwarantują korzystanie z odpowiedniego produktu jako elementu systemu filtracji.

Wybierając matę filtracyjną należy zwrócić uwagę na rzetelność dostawcy, który powinien zawsze oferować produkty oryginalne, w korzystnej cenie. Ważną kwestią, która powinna decydować o wyborze partnera biznesowego, jest dostawa maty w nienaruszonym stanie i jak najkrótszym czasie. Zaufanie jest podstawą właściwych relacji z klientami. Stąd niezwykle istotny jest wybór dostawcy.