Na co warto zwrócić uwagę podczas zakładania monitoringu w szkole?

Bezpieczeństwo to bardzo ważna kwestia, o której trzeba pamiętać zarówno podczas życia prywatnego, wykonywania obowiązków zawodowych, przebywania w przestrzeni publicznej, jak i wielu innych miejscach. Obecnie w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na danym terenie coraz częściej wykorzystuje się nowoczesne technologie i skonstruowane na ich podstawie urządzenia i systemy ochrony.

Jednym z takich rozwiązań jest z pewnością monitoring wizyjny, który stał się w ostatnich latach jednym z najważniejszych i zarazem podstawowych systemów ochrony mienia oraz osób przez różnego rodzaju zagrożeniami, czy też sposobem na kontrolowanie tego, co dzieje się na danym terenie objętym monitoringiem. System ten stosowany jest obecnie w bardzo wielu miejscach, ale od pewnego czasu można go spotkać również w szkołach i różnego rodzaju innych placówkach edukacyjnych. Warto więc wiedzieć, jaką rolę pełni monitoring szkoły, jaki sprzęt monitorujący jest wykorzystywany w szkołach, w jakich miejscach w szkole kamery nie powinny być zamontowane oraz jak prawo reguluje kwestie monitoringu w szkołach?

W jakim celu stosuje się monitoring w szkołach?

Monitoring to jeden z tych systemów ochrony mienia oraz osób, który jest najbardziej uniwersalny i daje najlepsze rezultaty w sytuacji, gdy zostanie odpowiednio rozmieszczony i skonfigurowany. Dzięki temu system ten jest najczęściej wykorzystywany wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zwiększania poziomu bezpieczeństwa. Takim miejscem są z pewnością szkoły i inne placówki edukacyjne, gdzie kwestie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz mienia są priorytetem. Z tego względu obowiązujące prawo umożliwia korzystanie z monitoringu w szkołach i innych tego typu palcówkach oświatowych, jedynie w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom oraz w celu ochrony mienia. Monitoring szkoły nie może być więc wykorzystywany w innym celu np. jako środek nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły lub placówki oświatowej. Decyzję o zamontowaniu monitoringu podejmuje dyrektor szkoły, jednak musi ona zostać odpowiednio uzasadniona i powinna być skonsultowana z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim itd.  

W jakich miejscach w szkole kamery nie powinny być montowane?

Monitoring wizyjny może być zamontowany w szkole i innych placówkach oświatowych, jednak należy pamiętać, że prawo narzuca w tej kwestii również pewne ograniczenia. Poza jasno określonym celem stosowania monitoringu w szkołach prawo reguluje również kwestie tego, w jakich miejscach można zamontować kamery, a w jakich nie powinny one się znaleźć. Według obowiązującego prawa zakazuje się instalacji kamer w klasach i innych pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, w gabinetach psychologiczno-pedagogicznych, pokojach nauczycielskich, gabinetach profilaktyki zdrowotnej, łazienkach oraz szatniach i przebieralniach. Monitoring może być stosowany w tych pomieszczeniach tylko wtedy, gdy istnieje jakieś realne zagrożenie i uzasadniony powód, który tego wymaga. W takiej sytuacji trzeba jednak zadbać o to, aby kamery nie naruszały godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób. W tym celu można np. zastosować specjalne techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w danym pomierzeniu osób. 

Jaki sprzęt monitorujący wykorzystuje się w szkołach?

W szkołach najczęściej wykorzystuje się system składający się z wielu kamer, które dostarczają obraz w czasie rzeczywistym i zapisują go na specjalnym dysku lub dyskach. Tak zgromadzony materiał może być bardzo pomocy w sytuacji zagrożenia lub w celu odnalezienia sprawcy jakiegoś zdarzenia. Warto zaznaczyć, że kamery monitorujące w szkołach nie mogą nagrywać dźwięku, więc są to urządzenia rejestrujące wyłącznie sam obraz. W takim systemie najczęściej wykorzystuje się kamery przewodowe lub też bezprzewodowe, działające np. w oparciu o technologię WiFi. Bezprzewodowe urządzenia mają większe możliwości i są tańsze oraz łatwiejsze w montażu, ponieważ nie wymagają tworzenia całej sieci przewodów do przesyłania obrazu, a potrzebują wyłącznie samego zasilania oraz centrali, która będzie odbierać wysyłane bezprzewodowo dane. Ponadto bardzo przydatne mogą być także kamery wyposażone w tryb nocny, który umożliwia rejestrowanie obrazu nawet w całkowitych ciemnościach. Pozwala to znacząco zwiększyć poziom bezpieczeństwa i mieć stały podgląd na to, co dzieje się na terenie szkoły nawet w trakcie nocy.