Piec CO – czy może być ekologiczny?

Piece Centralnego Ogrzewania wykorzystują ciepło w sposób pośredni. W tym przypadku czynnikiem grzewczym jest woda. Absorpcja ciepła realizowana jest w komorze spalania i zostaje ona przeniesiona do kaloryferów. Wtedy grzejniki oddają energię do otoczenia.

W tym przypadku jako materiał opałowy wykorzystuje się ekogroszek, olej, drewno, węgiel lub gaz. Niestety korzystanie z węgla doprowadza do emisji do środowiska przyrodniczego szkodliwych substancji. Tym samym pogarsza się jakość powietrza. Dużo mniejszą szkodliwość dla przyrody powodują piece na pellet. Jest to inaczej paliwo odnawialne występujące jako granulat. Nie zawiera on w swoim składzie żadnych szkodliwych dodatków. Paliwo po spalaniu nie pozostawia dużo popiołu. Dlatego następuje niska emisja substancji smolistych do środowiska. Zaletą tego pieca jest też duża powierzchnia grzejna. Daje to wspaniałe wrażenie łagodnego ciepła.

Dlaczego piece CO uznawane są za nieekologiczne?

Szkodliwe są przede wszystkim stare piece CO na węgiel. Przestarzała technologia i niska temperatura, a także samo paliwo sprawiają, że piece wytwarzają dużo pyłów oraz rakotwórczych substancji. Powstały dym zawiera tlenki azotu, siarki i węgla oraz szkodliwe wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie i dioksyny.

Jak modernizacja pieców wpłynęła na ich ekologię?

Nowoczesne piece przeznaczone są do ekologicznego paliwa, jakim jest ekogroszek i nie tylko. Dlatego takie maszyny zapewniają bardzo niską emisję zanieczyszczeń. Cechą wyróżniającą jest też wysoka sprawność. Piece ekologiczne piątej generacji osiągają o 50 procent lepsze wyniki od urządzeń niższej klasy. Pozwala na to nowoczesna technologia, czyli elektroniczne systemy precyzyjnego dozowania powietrza i paliwa. Istotne jest to, że takie urządzenia mają komory spalania z wysokiej jakości ceramicznych materiałów. W tym przypadku akumulacja ciepła jest na bardzo wysokim poziomie. Kotły piątej generacji są to piece przeznaczone na pellet z biomasy i ekogroszek. Te maszyny mają wbudowany sterownik, który pozwoli na podawanie do komory spalania właściwą ilość paliwa. Umożliwi to utrzymanie właściwej temperatury w pomieszczeniach. Spalanie jest efektywne, ponieważ niejednokrotnie dochodzi do poziomu 85 procent.

Jakie są najważniejsze zalety nowoczesnych kotłów piątej generacji?

Nowoczesne kotły piątej generacji na ekologiczne paliwa są bezpieczne dla środowiska przyrodniczego, ponieważ emitują niewiele szkodliwych substancji. Takie maszyny są też bezpieczne, jeśli chodzi o użytkowanie, ekonomiczne i trwałe. Wśród zalet warto również wymienić  łatwość obsługi i intuicyjność. Nowoczesny piec do ogrzewania będzie zatem doskonałym wyborem dla każdej osoby, która ceni dobro przyrody. Trzeba jednak liczyć się z większym wydatkiem, jednak w perspektywie są długofalowe oszczędności. Dlatego koniec końców takie rozwiązanie jest bardziej ekonomiczne.