Po co magazynuje się energię elektryczną?

Sieć elektroenergetyczna to złożony system, w którym zasilanie i popyt muszą być równe w danym momencie. Konieczne jest stałe dostosowywanie podaży w celu przewidywalnych zmian w popycie, takich jak codzienne wzorce działalności człowieka, a także nieoczekiwane zmiany wynikające z przeciążenia sprzętu i burz. Magazynowanie energii odgrywa ważną rolę w procesie równoważenia popytu i podaży oraz pomaga stworzyć bardziej elastyczny i niezawodny system sieci.

Technologie magazynowania energii mogą pomóc wyrównać dostawy energii elektrycznej ze zmiennych źródeł energii, takich jak wiatr i energia słoneczna. Gdy podaż jest większa niż popyt, np. w nocy, gdy nadal działają elektrownie, nadmiar energii elektrycznej można wykorzystać do zasilania urządzeń magazynujących. Gdy popyt jest większy niż podaż, instalacje magazynowe mogą odprowadzać zgromadzoną energię do sieci.

Dlaczego przechowywanie energii elektrycznej jest tak ważne?

Czyste, odnawialne źródła energii są potrzebne, aby pomóc w tworzeniu zrównoważonego społeczeństwa. Muszą one wyprzeć naszą obecną zależność od bardziej problematycznych źródeł energii, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny czy uran. Problem z takimi odnawialnymi źródłami energii polega na tym, że nie produkują one zawsze takich samych ilości energii. Mogą one nie produkować wystarczających ilości energii w momencie, kiedy jej potrzebujemy. Energia z wiatru jest wytwarzana, kiedy jest wietrzenie, a tworzenie energii słonecznej zależy od pogody.

Z tego względu musimy rozwijać technologie pozwalające nam magazynować energię elektryczną. Jednym z takich rozwiązań są akumulatory litowo-jonowe. Umożliwiają przechowywanie energii odnawialnej do czasu, gdy będzie to konieczne.

Ma to dwojakie zalety. Z jednej strony pozwala korzystać z energii ekologicznej wtedy, gdy tego potrzebujemy, a nie wtedy, gdy się ona pojawia. Po drugie umożliwia odsprzedawanie nadmiarów energii, co sprawia, że nasza instalacja staje się niezwykle opłacalna. Eksperci szczują, że większość gospodarstw domowych w przyszłości będzie miała zainstalowane własne źródła produkujące ekologiczną energię elektryczną, a jej nadwyżki będzie sprzedawać. Dzięki temu osiągną oni znaczące oszczędności, a może nawet zyski, a nasze środowisko będzie znacznie mniej zanieczyszczane.

wiatraki

Zalety magazynowania energii elektrycznej

Ponieważ niektóre technologie energii odnawialnej – takie jak energia wiatrowa i słoneczna – mają zmienną produkcję, technologie przechowywania mają ogromny potencjał. Dzięki nim można zapewnić stałe dostawy energii elektrycznej z tych źródeł i sprawić, że ​​podaż energii będzie odpowiadać zapotrzebowaniu. Magazynowanie energii może odgrywać ważną rolę w tworzeniu bardziej elastycznego i niezawodnego systemu energii elektrycznej.

Magazynowanie energii jest również cenione ze względu na szybkość reakcji. Większość technologii umożliwiających magazynowanie może bardzo szybko zacząć dostarczać energię do sieci, podczas, gdy źródła paliw kopalnych nie umożliwiają tak elastycznych reakcji. Jest to bardzo ważne, ponieważ zapewnienia stabilności sieci, gdy występują nieoczekiwane wzrosty popytu.

Magazynowanie energii staje się jeszcze ważniejsze, im dalej jesteśmy od sieci elektrycznej. Na przykład, po włączeniu świateł w domu, moc pochodzi z sieci. Jednak, kiedy włączamy latarkę podczas biwakowania, musimy polegać na zgromadzonej w bateriach energii. Podobnie, domy położone dalej od sieci przesyłowej są bardziej narażone na zakłócenia niż domy w dużych obszarach metropolitalnych. Mikrosieci, które są odłączone od większego systemu sieci elektrycznej, zależą od magazynowania energii. Tylko to zapewnia im stabilność zasilania, tak jak polegamy na bateriach w latarce podczas biwakowania.

Firmą świadczącą usługi w ramach sektora energii odnawialnej jest Innex Fotowoltaika – zespół doświadczonych ludzi z pasją.