Jakie są zadania kierownika budowy?

Budowa domu to dla wielu z nas bardzo trudna sprawa. Wystarczy wspomnieć, jakie koszty się z tym wiążą. Nie tylko to jest powodem wysiłku, jaki należy włożyć by cieszyć się własnym domem. Wiele pracy trzeba włożyć w zakup materiałów i ich transport, jeżeli budujemy systemem gospodarczym. Jeżeli znamy się na jakimś elemencie budowlanki to nie jest jeszcze tak źle. Nie zmienia to faktu, że musimy zatrudnić wykonawców do różnych prac, musimy ich też pilnować. Nawet budowanie systemem gospodarczym nie zwalnia nas z konieczności zatrudnienia kierownika budowy. Osoba sprawująca to stanowisko musi spełniać określone wymogi.

Kim jest kierownik budowy?

kierownik budowyNa początku należy stwierdzić, że funkcja kierownika budowy wymagana jest przez przepisy prawne. W każdym typie inwestycji musi brać udział osoba, która będzie nadzorowała przebieg budowy. Oprócz nadzoru ważna jest też gwarancja przeprowadzenia prac najwyższej, jakości. Tym właśnie w skrócie zajmuje się kierownik budowy. Do jego obowiązków należy też prowadzenie dokumentacji, tak zwanego dziennika budowy. Ważne jest również by realizacja przebiegała zgodnie z projektem i wydanymi pozwoleniami na budowę.

Stosowna ustawa reguluje również, jakie kwalifikacje musi posiadać osoba sprawująca to ważne stanowisko. Kierownik budowy powinien posiadać wykształcenie pozwalające na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych na budowie. Musi umieć rozwiązywać problematyczne zagadnienia w tej dziedzinie. Ponadto powinien wykazać wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy na budowie.

Konkretne obowiązki

Wiemy już, jakie są podstawowe zadania kierownika budowy. Teraz nadchodzi czas na bardziej szczegółowy opis. Zaczniemy od tego, że kierownik przed rozpoczęciem budowy ma obowiązek przedstawić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy.

kierownik budowy

Gdy prace już ruszą, osoba na opisywanym stanowisku kieruje budową zgodnie z jej projektem pozwoleniami oraz przepisami budowlano-technicznymi. Ważną dziedziną pracy kierownika budowy jest prowadzenie dokumentacji w trakcie budowy jak i przedstawienie dokumentów powykonawczych. Kolejną ważną kwestią jest informowanie inwestora o wszelkich odbiorach i uczestniczenie w nich. Obejmuje to również zgłoszenie całej budowli do odbioru po zakończeniu budowy.

Kierownik może wstrzymać realizację, jeżeli uzna, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa. Informuje wtedy inwestora o swojej decyzji i konsultuje się  w sprawie kolejnych działań.

Ważna funkcja kierownika

Powyższy opis pokazuje jak odpowiedzialną funkcją jest stanowisko kierownika budowy. Ma on wiele obowiązków, z których musi prawidłowo się wywiązywać. Dobry kierownik zapewnia sukces naszej budowy. Zainwestowane pieniądze nie pójdą na marne. Jeżeli jesteśmy inwestorami i wykryjemy jakiekolwiek nieprawidłowości mamy prawo żądać od kierownika budowy wprowadzenia niezbędnych poprawek. To w jego kompetencjach leży zagwarantowanie poprawnego wykonania wszystkich prac.