Plan Kontroli – co powinien zawierać?

Plan kontroli jakości jest dokumentem, który określa dokładne procedury, zasoby i procesy, które muszą być zastosowane podczas i po procesie produkcji wyrobu. Zatwierdzenie takiego dokumentu planu przed rozpoczęciem produkcji jest niezbędnym pierwszym krokiem. Prawidłowo wdrożony plan kontroli jakości chroni projekt, produkt, klienta oraz producenta lub dostawcę, ponieważ z góry określa wszystkie pisemne oczekiwania.

Jakie są korzyści płynące z planu kontroli jakości?

Wśród korzyści płynących z planu kontroli jakości można wymienić następujące:

 • rozwija świadomość jakości u pracowników, co generuje korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla firmy. Wdrożenie procedur lepszej kontroli jakości może naprawdę podnieść morale pracowników, ponieważ czują, że tworzą produkty wysokiej jakości dla rynku;
 • efektywne wykorzystanie zasobów;
 • niskie koszty kontroli: mamy lepsze i bardziej wiarygodne pojęcie o procesach, które pozwalają na bezbłędne wytwarzanie produktów;
 • satysfakcja klienta. Stosowanie narzędzi do śledzenia procesów i testów nie tylko gwarantuje, że Twoje produkty są zgodne z przepisami, ale także, że Twoi klienci nie będą zawiedzeni. Im lepsza jakość Twoich produktów, tym szczęśliwszy będzie klient.
 • ulepszanie metod produkcji. Zbieranie właściwych danych z procesu produkcyjnego pozwala na usprawnienie produkcji i wybór najlepszego sprzętu, który zapewni jakość produktu, wydajność i efektywność działania.
 • ujednolicenie produktu. Konieczne jest zapewnienie, że każdy powstały produkt spełnia ten sam wysoki standard jakości. W przeciwnym razie spotka się to z niechęcią ze strony klienta.

Plan Kontroli

Plan jakości krok po kroku

W planie kontroli jakości należy posługiwać się kilkoma podstawowymi narzędziami, takimi jak m.in. histogramy, wykresy przepływu, listy kontrolne, wykresy, diagramy.

Wdrażanie planu jakości to nie tylko sama dokumentacja, ale również proces zmian zachodzących w funkcjonowaniu firmy. A wygląda on następująco:

 1. Opracowanie schematu organizacyjnego

Kierownictwo musi najpierw nakreślić schemat organizacyjny, który określa opisy stanowisk pracy, kwalifikacje zawodowe i szkolenia wymagane do wykonania każdej procedury zapewnienia jakości. Wymagania te powinny być udokumentowane, aby wykazać, że pracownicy przeprowadzający inspekcje są przeszkoleni i wykwalifikowani.

 1. Określenie obowiązków

Następnie, kierownictwo musi określić obowiązki pracowników wewnętrznych i zewnętrznych współpracowników. Każda ze stron musi rozumieć, za jakie procesy jest odpowiedzialna i kto będzie weryfikował jakość jej pracy.

 1. Zakup i odbiór materiałów

Przed zakupem materiałów kierownictwo musi zrozumieć specyfikacje, aby zamówić komponenty spełniające pożądane standardy jakości. Jeśli dostawa nie spełnia wymaganego poziomu jakości, firma musi zwrócić towar dostawcy.

 1. Sprawdzanie kwalifikacji dostawców

Chociaż surowce są stosunkowo łatwe do skontrolowania, zapewnienie jakości bardziej złożonych komponentów i urządzeń może być trudne. Dlatego firmy powinny określić swoje wymagania i standardy dla dostawców przed złożeniem oferty.

 1. Ocena jakości informacji zwrotnej od klienta

Opinie klientów są doskonałym narzędziem do poprawy jakości i wydajności produktu, ponieważ badając je, firmy mogą zidentyfikować mocne i słabe strony produktu.

 1. Opracowanie procesu działań korygujących

Wreszcie, firmy muszą opracować plan naprawczy w celu rozwiązania problemów związanych z jakością, takich jak naruszenia i niezgodności. Po zdefiniowaniu przyczyny, firma musi wdrożyć rozwiązanie, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu zdarzenia.

Plan Kontroli

Posiadając plan kontroli jakości, firmy mogą mieć pewność, że wszystkie produkty spełniają oczekiwane standardy oraz że istnieją procedury naprawcze, które są stosowane w przypadku wątpliwości konsumentów. To pokazuje klientom, że firma ceni ich opinie i stara się dostarczać najlepsze produkty na rynku.