Czujniki – rodzaje, funkcje i zastosowanie.

Czujniki są obecnie wykorzystywane w różnorodnych dziedzinach życia. Ich wykorzystanie wiąże się z wieloma zaletami dlatego często są one stosowane zarówno w firmach, biurowcach, fabrykach jak i przez indywidualne osoby. Jak dzielą się czujniki? Jakie są ich mocne strony?

Czujniki ultradźwiękowe – skuteczność w najtrudniejszych warunkach

Czujniki ultradźwiękowe powstały jako alternatywa dla indukcyjnych i optycznych wersji. Czujniki ultradźwiękowe dokonują pomiaru wysokości, położenia, kontrolują obecność, a nawet są w stanie liczyć obiekty. Czujniki mogą zostać z powodzeniem wykorzystane zarówno w obszarach przemysłowych jak i podczas indywidualnych prac z dziedziny np. automatyki. Dzięki dużej rozdzielczości i niewielkich stref martwych czujniki te gwarantują precyzyjne i dokładne działanie. Głównymi zaletami czujników ultradźwiękowych jest wykrywanie i reakcja nawet na przezroczyste obiekty, bezdotykowe działanie nawet w przypadku obecności zakurzenia, brudu czy kurzu. Ponadto czujniki pełnią swoje funkcje zarówno w przypadku większych jak i bardzo małych obiektów. Ciekawym zjawiskiem jest proces samoczynnego oczyszczania sensorów w trakcie emisji wibracji o wysokich częstotliwościach. Ich przewagą odnośnie czujników indukcyjnych jest fakt, że mogą wykrywać metale, ponadto w odróżnieniu od czujników optycznych są w stanie wykryć przezroczyste np. szklane obiekty.

Czujniki indukcyjne – popularny element budowy maszyn

Czujniki indukcyjne są ważnym elementem wykorzystywanym w automatyce przemysłowej. Reagują one na zbliżanie do powierzchni aktywnej metalu. Ich działanie opiera się na zmianie pola elektromagnetycznego na skutek przesuwania metalowego elementu. Zmiana w zakresie pola magnetycznego wzbudza w przewodniku prąd wirowy. Czujniki indukcyjne mogą być zasilane zarówno prądem stałym jak i przemiennym. Czujniki te umożliwiają detekcję oraz kontrolę położenia oraz ruchu elementów w maszynach przemysłowych i urządzeniach działających na liniach produkcyjnych, dlatego są one ważną częścią konstrukcyjną wielu sprzętów wykorzystywanych w fabrykach czy zakładach produkcyjnych. W sklepach można zakupić czujniki o ogólnym zastosowaniu, a także wersje specjalistyczne służące do pomiaru ruchu, odległości czy poziomu wody.

Czujniki optyczne – precyzja działania

Czujniki optyczne są ważnym elementem wykorzystywanym w wielu dziedzinach automatyki. Reagują one na obiekty znajdujące się na drodze przebiegu wiązki wypuszczanej światła. W momencie zbliżania danego przedmiotu wygenerowane przez diodę nadawczą promieniowanie podczerwone odbijają się od niego i są odbierane przez fototranzystor. Jedną z głównych zalet czujników optycznych jest długi zasięg działania dzięki fali świetlnej emitowanej przez nadajnik. Mocną stroną jest także mała wrażliwość na światło widzialne z otoczenia, a dzięki synchronizacji nadajnika i odbiornika czujniki są odporne na zakłócenia i mogą pracować nawet w zanieczyszczonym powietrzu. Czujniki optyczne zasilane są prądem stałym i zazwyczaj są wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed uszkodzeniem w wyniku przeciążenia i zwarcie. Są one wykorzystywane prze wszystkim do kontroli położenia ruchomych części maszyn, kreślenia poziomu cieczy, materiałów sypkich, niekiedy stosuje się je także do kontroli taśm produkcyjnych.

pracownik na maszynie

Różnice między czujnikami

Czujniki ultradźwiękowe, indukcyjne jak i optyczne są powszechnie wykorzystywane zarówno w przemyśle jak i w życiu codziennym. Wszelkie rodzaje czujników odgrywają ważną rolę w automatyce i są istotnymi elementami, dzięki którym funkcjonowanie maszyn jest możliwe. Każdy z rodzajów czujników  posiada różnorodne odmiany, które są dostosowane do działania w danych warunkach. Sposób działania czujników determinuje ich mocne strony i zalety, dlatego ich dobranie jest łatwe w zależności od wynikających potrzeb.