Jak radzić sobie z poszczególnymi przypadkami pożarów?

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć, które mają na mają na celu ochronę zdrowia, życia, otoczenia a także mienia przed ogniem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem.

Gaśnice i sprzęt przeciwpożarowy

Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest poprzez eliminowanie przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się ognia, zapobiegania klęskom żywiołowym i wykluczeniu innych towarzyszących zagrożeń.

Obejmuje także zakresem swoich działań zapewnienie sił i środków ,które są przeznaczone do usunięcia pożaru i jego zwalczania a także mają na celu zapobieganie powstawaniu innych lokalnych zagrożeń. Ponadto ochrona przeciwpożarowa obejmuje także prowadzenie działań ratowniczych. Głównym zadaniem podręcznego sprzętu gaśniczego jest gaszenie pożarów o niewielkiej i średniej powierzchni. Do podstawowych narzędzi – sprzętu gaśniczego należą gaśnice przenośne,przewoźne w tym również agregaty gaśnicze , wodne hydronetki a także koce gaśnicze. Każde miejsce dla zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa powinno być wyposażone w odpowiedni sprzęt gaśniczy – idealnie dostosowany do potrzeb danej przestrzeni. Znajomość oznakowania odpowiedniej grupy pożarów umożliwia dobór najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych środków przeciwpożarowych.

Charakterystyka i klasyfikacja pożarów:

  • Grupa A – w tej grupie znajdują się pożary materiałów stałych, pochodzenia organicznego, których spalanie zachodzi z użyciem żarzących się węgli. Wśród tych materiałów znajdują się: papier,drewno,termoutwardzalne tworzywa sztuczne oraz tkaniny.
  • Grupa B – do tej grupy należą ciecze i materiały stałe oraz te łatwo topiące się. Wśród nich wyróżniamy: benzynę, lakiery alkoholowe,rozpuszczalniki i termoplastyczne tworzywa sztuczne.
  • Grupa C – w tej grupie znajdują się pożary gazów. A wśród nich pożary gazu ziemnego,wodoru, metanu i acetylenu
  • Grupa D – należą do niej metale tj. potas, sód,glin i magnez.
  • Grupa E – to pożary olejów i tłuszczów w urządzeniach kuchennych.

Podstawowym kryterium dotyczącym skuteczności podręcznego sprzętu przeciwpożarowego jest rodzaj użytego w nim środka gaśniczego. Przeważnie podręczny sprzęt gaśniczy służący do gaszenia pożarów tj. gaśnice i agregaty wyposażone są w środki gaśnicze a w ich składzie znajdują się substancje i związki chemiczne które mają właściwości gaśnicze. Załoga sklepu Gabi przypomina, że zawsze należy się bezwzględnie zaznajomić i przestrzegać instrukcji każdego urządzenia gaśniczego.