Rękawice ochronne chemoodporne – rozwiązanie dla przemysłu

Kwestia ochrony dłoni jest w przemyśle chemicznym jednym z najważniejszych priorytetów. Środki chemiczne, często niezwykle żrące i łatwopalne stanowią ogromne zagrożenie dla ciała człowieka, dlatego bezpośredni kontakt jest wykluczony.

Rękawice ochronne stanowią pierwszą linię ochrony człowieka przed szkodliwymi czynnikami chemicznymi.

Jakość materiałów, z jakich je wykonano, zgodność z odpowiednimi normami i spełnienie podstawowych wymogów są kluczowym elementem decydującym o wyborze odpowiednich rękawic do zakładu. Czym powinny charakteryzować się bezpieczne rękawice chemoodporne i w jakich wypadkach należy je stosować?

Charakterystyka rękawic ochronnych chemoodpornych

Cechy charakterystyczne rękawic ochronnych, ich skuteczność i właściwości są w dużej mierze uzależnione od materiałów, z jakich zostały wykonane. W przypadku rękawic chemoodpornych, za typowe podczas produkcji tworzywa uznaje się:

  • lateks,
  • winyl,
  • nitryl,
  • neopren,
  • gumę,
  • butyl,
  • viton
  • oraz ich odmiany.

Wszystkie rękawice chemoodoporne muszą spełniać wymogi normy europejskiej EN 374, a producent zobowiązany jest umieścić na opakowaniu dokładną informację na temat substancji użytych do przeprowadzenia procedur testowych rękawic. Różnorodność środków chemicznych stosowanych w przemyśle sprawia, iż podczas wyboru należy przyłożyć szczególną wagę do odporności rękawic na poszczególne czynniki stosowane w zakładzie.

Rękawice chemoodporne dedykowane są do pracy z substancjami chemicznymi takimi jak kwasy, wodorotlenki i oleje. Niektóre modele zapewniają dodatkową odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz czynniki termiczne. Odporność chemiczna jest zwykle skorelowana z odpornością na drobnoustroje takie jak bakterie i wirusy, przez co rękawice chemoodporne sprawdzą się również w laboratoriach biologicznych.

Właściwości rękawic ochronnych chemoodpornych

Rękawice chemiczne muszą spełniać wymogi normy europejskiej EN 374 określającej podstawowe funkcje, właściwości i cechy charakterystyczne rękawic odpornych na czynniki chemiczne. Rękawice przeznaczone do ochrony przed szkodliwymi substancjami chemicznymi i biologicznymi muszą być dopasowane i szczelne. Zależnie od zastosowanego podczas produkcji materiału, rękawice chemoodporne zabezpieczają przed działaniem ketonów, kwasów, zasad, olejów i rozpuszczalników.

Rękawice chemoodporne powinny charakteryzować się również odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Rękawice zabezpieczające przed środkami chemicznymi zwykle dopasowują się dobrze do ciała, są rozciągalne i niezwykle wytrzymałe. To istotne w kontekście zapewnienia stuprocentowej szczelności rękawic. Jakiekolwiek przebarwienia i przetarcia świadczą o uszkodzeniu rękawic i wiążą się z koniecznością natychmiastowej wymiany.

Zastosowanie rękawic ochronnych chemoodpornych

Rękawice chemoodporne to najpopularniejszy wybór do pracy w laboratoriach chemicznych i biologicznych, zakładach produkcji środków chemicznych i przemyśle wykorzystującym substancje chemiczne jako odczynniki i środki czystości.

Wszelkie zakłady pracy stosujące jakiekolwiek środki chemiczne powinny być przebadane pod kątem ich szkodliwości i dopasować odpowiednią ochronę osobistą. Należy pamiętać, że rękawice ochronne wykonane z materiałów innych niż tworzywa sztuczne nie są wystarczającym zabezpieczeniem przed środkami chemicznymi, w celu bezpieczeństwa nie należy więc stosować rękawic niezgodnie z ich przeznaczeniem.