Panele informacyjne w fabrykach

Fabryka to miejsce, w którym odbywają się przede wszystkim prace produkcyjne. Wiele jest stanowisk i sektorów, w których wykonuje się poszczególne typy prac. Specyfika pracy w fabryce wiąże się częściowo z zagrożeniami, jakie mogą nas spotkać przez ciągłą pracą w pobliżu maszyn. Różne surowce, drewno, metal czy ostre narzędzie, często mogą przyczynić się do urazów. Aby zapobiec jakimkolwiek wypadkom przy pracy, każdy pracownik powinien mieć dostęp do instrukcji BHP na każdym stanowisku.

Należy jednak pamiętać, że celem paneli informacyjnych jest nie tylko przestrzeganie przed niebezpieczeństwem. Każdy panel ma za zadanie informować nas o sposobie wykonywania pracy i o tym, jakich narzędzi należy użyć.

Rodzaje paneli informacyjnych

Jakie są rodzaje paneli informacyjnych? Otóż, w każdej fabryce powinny znaleźć się panele ostrzegawcze, które informują nas o pracy ciężkich sprzętów oraz różnych pojazdów. Obecnie, najczęściej możemy natknąć się na wózki widłowe w dużej ilości. Przewożenie surowców, materiałów oraz innych, ciężkich przedmiotów i ostrych narzędzi, to czynność, przy której należy zachować szczególną uwagę. Każdy pracownik fabryki musi zatem wiedzieć, gdzie może natknąć się na wózki. Panel informacyjny jest odpowiednim nośnikiem, który informuje każdego o miejscach, w których należy być szczególnie ostrożnym.

Panele informacyjne są również rozwieszane przy każdym stanowisku pracy w formie papierowej. Panel taki jest podobny formą do skoroszytu. Folia, w której się znajdują jest o wiele mocniejsza, a brzegi są umacniane silikonem. W panelu takim są zawarte wszystkie informacje dotyczące wykonywania poszczególnych czynności na danym stanowisku. Dodatkowo, uwzględnione są również uwagi szczególne dotyczące bezpieczeństwa.
Innym rodzajem paneli informacyjnych mogą być informacje, znajdujące się bezpośrednio na ścianie. Są one naklejane na ściany lub umieszczane w grubych foliach przyklejanych do ściany.

Panele informacyjne - TLI Group

Każdy z nas wie, że praca w fabryce niesie ze sobą niemałe ryzyko. Wiąże się z nim przechowywanie i tworzenie surowców, które mogą mieć negatywny wpływ na życie człowieka. W celu zachowania bezpieczeństwa, konieczne jest zatem zaopatrzenie fabryki w odpowiednie panele informacyjne, które nie tylko ułatwią wykonywanie prac, ale i zapewnią bezpieczeństwo.

Znaczenie i skuteczność paneli informacyjnych

Wszyscy pracownicy fabryki powinni być uświadomieni o BHP i ewentualnych zagrożeniach, jakie mogą wyniknąć z nieostrożnej pracy. Zadaniem wszystkich paneli informacyjnych jest informowanie na bieżąco o czynnościach, jakie powinny być wykonywane na danym stanowisku. Niektóre panele zawierają również informacje na temat tego, jakich narzędzi należy użyć. Często, w zależności od wykonywanej pracy, w panelu będą widniały jednostki np. czasu, ilości surowców i inne.

Skuteczność paneli informacyjnych jest wysoka w każdym miejscu. Fabryka, jako miejsce, w którym praca jest szczególnie odpowiedzialna, musi być zaopatrzona w jasne i przejrzyste panele informacyjne. Wymogiem BHP jest umieszczanie takich paneli przy każdym stanowisku pracy. Przestrzeganie tego wymogu ułatwia pracę i czyni ją bardziej bezpieczną.

Panel informacyjny obecnie jest tworzony w taki sposób, by jasno określał obowiązki każdego pracownika na danym stanowisku. Dziś, ze względu na wzmożony popyt na praktycznie wszystkie towary, skuteczność paneli informacyjnych jest szczególnie istotna. Tworzenie specjalnych paneli jest więc obowiązkiem każdego właściciela fabryki. Ryzyko, jakie wiąże się z pracą przy niektórych maszynach, musi być minimalizowane. Zwiększanie świadomości wśród pracowników, znacznie zmniejsza ilość wypadków przy pracy.