Wydobycie węgla kamiennego w Polsce oraz na świecie.

Węgiel kamienny jest jednym z najpopularniejszych paliw wykorzystywanych zarówno w przemyśle jak i ogrzewaniu. Historia jego wydobycia sięga starożytności, kiedy to było on wykorzystywany do ogrzewania w Chinach. W Europie jego właściwości palne znane były również w tamtym czasie, ale węgiel kamienny nie było powszechnie stosowany. Wynika to głównie z powszechności drewna oraz niskiego zapotrzebowania energetycznego ówczesnych populacji. Węgiel został rozpowszechniony przez Rzymian po podbiciu Brytanii w 43 roku naszej ery. Starożytni Rzymianie wykorzystywali go jako ozdobę oraz paliwo, głównie w fortach wojskowych. Po opuszczeniu Brytanii przez Rzymian zaprzestano użytkowanie tego surowca.

wegiel

Powrócono do niego w XII wieku – głównym obszarem wydobycia oraz użytku była Anglia, gdzie wydobywano go w dużym stopniu na terenie ówczesnego Newcastle, a następnie transportowano drogą rzeczną do Londynu. Dużą popularną węgiel kamienny zyskał w XVI wieku, kiedy to na terenie Wielkiej Brytanii kończyły się zasoby drewna oraz nastała mała epoka lodowa. Zwiększenie wydobycia tego surowca przyczyniało się w dużym stopniu do rewolucji przemysłowej, w trakcie której węgiel kamienny był już wykorzystywany na bardzo dużą skalę. Wraz z rozwojem przemysłu zwiększało się wydobycie paliwa – odkryto pierwsze złoża na terenie Ameryki Północnej oraz rozpowszechniono węgiel kamienny na terenie Polski, gdzie było on stosowany w bardzo dużym stopniu w hutnictwie.

Wydobycie węgla kamiennego na świecie

Polska jest największym eksporterem węgla kamiennego w Europie. Wynik 88 mln ton daje nam pozycję lidera. Zaraz za nami plasuje się Ukraina, która wydobywa 75 mln ton rocznie. Wydobycie węgla kamiennego w Polsce, porównując do skali światowej, jest stosunkowo niskie. Liderem w tej dziedzinie są Chiny, wydobywające aż 2480 ton tego surowca rocznie! Jest to wynik ponad 30-krotnie większy niż w Polsce. Na świecie wyróżniają się także Stany Zjednoczone (968 mln ton rocznie), Indie (452 mln ton rocznie) oraz Australia (323 mln ton rocznie). W 2013 roku łączne wydobycie węgla kamiennego na świecie wynosiło 7,2 mld ton.

Wydobycie głębinowe

Rozróżniamy dwie metody wydobycia węgla kamiennego – odkrywkową oraz głębinową. Ta druga jest powszechnie stosowana na terenie Polski. Za pomocą metody głębinowej wydobywa się około połowy surowca na całym świecie, głownie w Europie, Afryce oraz Azji. Jest to sposób o wiele bardziej korzystny dla środowiska, ponieważ nie prowadzi do degradacji obszaru, pod którym jest stosowany. Węgiel kamienny może być wydobywany za pomocą metody głębinowej także na terenach silnie zurbanizowanych – przykładem może być aglomeracja śląska, skąd pochodzi większość ogólnopolskiego wydobycia. W przypadku kopalni znajdujących się na terenach zabudowanych, istnieje spore ryzyko tzw. szkód górniczych, takich jak uszkodzenia budynków czy podziemnych instalacji.